Logga in

GDPR-policy

GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen, förkortad GDPR – General Data Protection Regulation, som svensk lag. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL).

Syftet med dataskyddsförordningen är att stärka skyddet för den enskildes personliga integritet. Lagen ställer högre krav på hur myndigheter, organisationer och företag behandlar personuppgifter.

Så använder Göinge Trädgårdssällskap personuppgifter

Göinge Trädgårdssällskap samlar in, hanterar och lagrar de personuppgifter som lämnas vid medlemsansökan och inbetalning av medlemsavgift, samt de kontakuppgifter som lämnas i löpande kontakt med föreningen. Detta är uppgifter som behövs för att ha möjlighet att kontakta medlemmar i ärende gällande föreningens aktiviteter. Personuppgifterna lämnas aldrig vidare.

Vid de tillfällen foto tas vid evenemang, tillfrågas medlemmarna om godkännande innan bilden publiceras på föreningens hemsida och/eller Facebook. Fråga angående godkännande av fotografering ställs vid varje evenemang.

Vilka personuppgifter sparas?

Föreningen har inget verksamhetssystem. Medlemslistor skapas i Excell. I listorna finns uppgifter om medlemmens namn, adress, postadress och dag för inbetalning av medlemsavgift. Medlemslistor sparas under innevarande och fg år. Detta i syfte att kunna påminna om ev obetald medlemsavgift och för att kunna kontakta medlemmar i efterhand vid uppföljning av evenemang.

Uppgifter om medlemmars mailadresser finns endast lagrade hos kassören, i dennes mailsystem. Adresserna finns lagrade tills medlemskapet upphör.

Vem handhar personuppgifter?

Ordförande och kassör har tillgång till medlemslistor. Vid evenemang får person till vilken anmälan ska göras, tillgång till de personuppgifter som deltagare lämnar.

Vid frågor

Frågor om hur Göinge Trädgårdssällskap hanterar personuppgifter, besvaras av kassör och ordförande.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.